تماس با ما

شرکت مانسکو

آران و بیدگل، شهرک سلیمان صباحی، بلوار شهیدان اربابی، جنب پمپ بنزین

ارتباط با مدیریت : ۰۹۱۲۶۷۰۶۶۲۵

واحد بازرگانی عربی: ۰۹۳۶۴۹۸۴۰۲۲

واحد بازرگانی اروپایی(انگلیسی): ۰۹۳۹۴۸۹۵۳۸۳

پیام خود را ارسال کنید